Algemene Voorwaarden Maison Mouton – Webshop

Laatste aanpassing: 1 juli 2020

Artikel 1 – Identiteit van de webshopeigenaar en van de verkoper

De webshop https://www.maisonmouton.be is eigendom en valt onder de verantwoordelijkheid van:

MAISON MOUTON
Turkeijensteenweg 29
8740 Pittem, Belgium
Tel : +32 (0)479 61 37 17
E-mailadres: info@maisonmouton.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0644.664.077

Artikel 2 – Toepasselijkheid & voorwaarden

2.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle documenten opgemaakt tussen iedereen (hierna genoemd “de Klant”) die een transactie onder welke vorm dan ook aangaat met de webshop of met de winkel Maison Mouton (hierna genoemd “Maison Mouton”).

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn de enige toepasbare en vervangen alle andere voorwaarden, behalve bij voorafgaandelijke, door Maison Mouton gehand tekende, expliciete en schriftelijke wijziging.

2.3 Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de klant minstens 18 jaar oud zijn. Als de klant geen 18 is, is de toestemming van de ouders of wettelijke voogd vereist. Als Maison Mouton merkt dat er een bestelling werd geplaatst door een minderjarige, kan Maison Mouton deze bestelling weigeren.

2.4 De klant verklaart zich akkoord met het feit dat hij, bij validatie van de bestelling, de algemene verkoopsvoorwaarden, na deze gelezen en expliciet goedgekeurd te hebben, zonder voorbehoud accepteert.

2.5 Als naast de algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Indien de algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, is de meest voordelige voorwaarde voor de klant van toepassing bij een online aankoop.

Artikel 3 – De bestelling

3.1 Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

3.2 Bij Maison Mouton artikels bestellen kan op deze manier:

Om een product online aan te kopen, voegt de klant het product toe aan zijn winkelmandje. Nadien geeft de klant zijn contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kiest de klant de leveringswijze en betaling en eventuele klantenkaartgegevens. Daarna klikt de klant op de knop ‘Totaal berekenen’ om een laatste overzicht te krijgen van het totaalbedrag van zijn bestelling inclusief transportkosten. Als laatste stap aanvaard de klant Maison Mouton’s algemene voorwaarden en klikt de klant op de knop ‘Bestelling betalen’ met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Eens de betaling aanvaard werd is de aankoop definitief. Na de bestelling krijgt de klant van Maison Mouton een mailtje ter bevestiging.

3.3 De bestelling is compleet en de overeenkomst tussen Maison Mouton en de klant is definitief zodra Maison Mouton de bestelling bevestigt per mail en zodra Maison Mouton voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen heeft. Indien de uitgever van de kaart van de klant weigert om in te stemmen met de betaling aan Maison Mouton, kan Maison Mouton niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de bestelling.

Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

3.4 Het is mogelijk grote bestellingen te plaatsen bij Maison Mouton. Wel moet gezegd worden dat de voorraden hier niet altijd op voorzien zijn. De klant zal dus meestal rekening moeten houden met een wachttijd. De klant wordt hier uiteraard steeds duidelijk over geïnformeerd.

3.5 Een geplaatste bestelling is ongeldig als Maison Mouton de vaste woon- of verblijfplaats van de klant niet kan vaststellen. Indien Maison Mouton dit nodig acht, is Maison Mouton gemachtigd bij de klant de nodige gegevens op te vragen.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.1 Als de klant goederen bij Maison Mouton koopt, heeft de klant gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat de klant de goederen niet wil houden. De klant kan de bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. De kosten hiervoor betaalt de klant zelf. Binnen de 30 dagen nadat Maison Mouton de bestelling teruggekregen heeft, betaalt Maison Mouton de klant de volledige aankoopprijs ervan terug via overschrijving. Goederen die gepersonaliseerd werden worden niet worden teruggenomen!

4.2 Vermits er tijdens transporten al eens iets kan gebeuren raadt Maison Mouton de klant ten stelligste aan om de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren.

4.3 De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn dus voor de rekening van de klant

4.4 Maison Mouton mag wachten met terugbetaling tot Maison Mouton de goederen heeft teruggekregen en geïnspecteerd (zie 4.5)

4.5 Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwacht Maison Mouton dat de klant zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als de klant de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag de klant ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als de klant de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

4.6 De klant kan het retourpakket retourneren via de post, een koerier, een afhaalpunt van de koerier of in onze winkel

4.7 Om het herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, dient de klant de retour aan te melden via een mail naar info@maisonmouton.be met duidelijke vermelding van het bestelnummer en de klantgegevens. Maison Mouton zal de klant per  e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

4.8 Indien de klant niet over herroepingsrecht beschikt, zal dit door Maison Mouton duidelijk in het aanbod althans voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.

4.9 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

– die door Maison Mouton tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant

– die duidelijk persoonlijk van aard zijn

– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

– die snel kunnen bederven of verouderen

– specifiek bestelde goederen voor de klant

– gepersonaliseerde producten door middel van bestickering, borduring, …

Ook cadeaucheques zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 De op de site vermelde verkoopprijzen zijn aangegeven in euro en inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. De klant komt dus nooit voor verrassingen te staan. Verzendkosten zijn niet inbegrepen. De eventuele verzendkosten worden de klant aangerekend aan het einde van de bestelling.

5.2 Indien er zich voor bestelde artikels onvoorziene leveringsproblemen zouden stellen, zal Maison Mouton aan de klant mogelijke alternatieven voorstellen en heeft de klant ten allen tijde het recht de bestelling kosteloos te annuleren.

5.3 De klant is de prijs verschuldigd die Maison Mouton op haar webshop heeft meegedeeld.

5.4 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod, zoals bijvoorbeeld een verkeerde prijsopgave en/of andere evidente onjuistheden binden Maison Mouton op geen enkele manier en kunnen na de totstandkoming van de overeenkomst door Maison Mouton worden gecorrigeerd.

5.5 Tijdens de periode die Maison Mouton in het aanbod vermeldt, wijzigen de prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

Artikel 6 – Productinformatie

6.1 Maison Mouton beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat Maison Mouton de klant verkoopt. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om de klant een goede beoordeling te laten maken.

6.2 Maison Mouton kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden/fouten in de informatie die gegeven wordt bij de artikelen.

6.3 De foto’s die bij de producten weergeven worden, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Ze zijn niet contractueel en verplichten Maison Mouton op geen enkele manier. Daarnaast draagt Maison Mouton geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de technische informatie en de beschrijving van de producten van onze partners en leveranciers.

Artikel 7 – Beschikbaarheid

7.1 Maison Mouton kan een bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door de klant besteld product niet op voorraad zou zijn bij de leverancier, verplicht Maison Mouton zich er toe de klant binnen 6 dagen na het doorgeven van de bestelling, of van zodra de informatie voor Maison Mouton beschikbaar is, hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aangeleverd kan worden.

7.2 Als binnen een bestelling een aantal producten niet beschikbaar zijn, dan zullen de beschikbare goederen alvast verzonden worden. Van zodra de resterende artikelen beschikbaar zijn, wordt de rest van de bestelling kosteloos opgestuurd. In geval van afhaling, kunnen de reeds beschikbare artikelen eerst opgehaald worden.

7.3 Daarnaast is de aangegeven beschikbaarheid ter indicatie en houdt deze geen enkele contractuele verplichting in.

7.4 Net zoals bij promotionele acties geldt steeds het principe “op is op”. Maison Mouton is niet verantwoordelijk voor een onvoorziene vroegtijdige uitputting van de voorraad.

7.5 Online reserveren is niet mogelijk.

Artikel 8 – Betalen

8.1 De klant kan het verschuldigde bedrag betalen met:

Kredietkaart
Betalen met kredietkaart op www.maisonmouton.be is veilig, snel en makkelijk. Maison Mouton aanvaardt Visa en Euro/Master Card. Het online gebruik van een kredietkaart helpt Maison Mouton de behandeling en bevestiging van zijn bestelling te bespoedigen. Beveiliging is van het grootste belang bij online bestellen, daarom gebruikt Maison Mouton alleen algemeen geaccepteerde beveiligingstechnologie. Om fraude te voorkomen, accepteert Maison Mouton enkel kredietkaarten waarvan het facturatieadres gelijk is aan het afleveradres.

Bancontact
Maison Mouton accepteert Bancontact/Mister Cash van alle Belgische banken. Het online gebruik van een bankkaart helpt Maison Mouton de behandeling en bevestiging van de bestelling te bespoedigen. Beveiliging is van het grootste belang bij online bestellen, daarom gebruikt Maison Mouton alleen algemeen geaccepteerde beveiligingstechnologie.

Overschrijving – vooruitbetaling
Kiest de klant voor de optie overschrijving – vooruitbetaling, dan maakt de klant het totaalbedrag van de bestelling over op de rekening van Maison Mouton. Deze gegevens worden de klant toegestuurd per e-mail. Van zodra Maison Mouton de betaling ontvangen heeft (en de gevraagde artikelen zijn op voorraad) verzendt Maison Mouton de bestelling.
Opgelet! Vermits een overschrijving steeds enkele dagen in beslag neemt alvorens op onze rekening te verschijnen is dit betaalmiddel niet geschikt voor dringende afhalingen of verzendingen. U kan in dat geval beter online met uw kaart betalen.

Facturen
Bedrijven en vrije beroepen hebben de mogelijkheid een factuur aan te vragen bij een online bestelling. Deze wordt samen met de bestelling opgestuurd of is beschikbaar wanneer de klant de artikelen afhaalt in onze winkel. Online bestellingen worden pas verzonden indien het bedrag werd voldaan. Bestelling via mail of andere manier besteld dan via de webshop worden per mail bevestigd, facturen worden per mail naar de klant toegestuurd, de wettelijke betaaltermijn wordt vastgelegd op 10 werkdagen vanaf de factuur door ons werd gemaild.

8.2 De klant geeft bij het plaatsen van de bestelling aan hoe de betaling zal gebeuren. Het totaalbedrag van de bestelling, alsook de methode van betalen, worden aan de klant bevestigd in de e-mail die verzonden wordt na het plaatsen van de bestelling.

8.3 Om een veilige online betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie en zo over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft de klant geen speciale software nodig. De klant kan een veilige SSL-verbinding herkennen aan het desbetreffende symbool in de onderste statusbalk van de browser.

8.4 Op krediet kopen is niet mogelijk.

8.5 Heeft Maison Mouton de betaling na 14 dagen niet ontvangen, dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Uiteraard krijgt de klant van Maison Mouton ruimschoots op tijd een betalingsherinnering.

Artikel 9 – Taksen

Hieronder informeert Maison Mouton de klant graag over de verschillende verplichte taksen. Al onze geafficheerde prijzen zijn inclusief taksen.

Artikel 10 – Garantie

10.1 Maison Mouton garandeert dat de goederen conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de klant ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Maison Mouton garandeert de klant natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

10.2 Alle elektrische en elektronische artikelen die Maison Mouton aanbiedt genieten twee jaar wettelijke garantie, tenzij de fabrikant een langere garantietermijn voorschrijft. Deze garantie omvat herstelling of volledige vervanging van het defecte artikel. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

10.3 Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de klant de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de klant het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.

10.4 Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij Maison Mouton het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden zal de klant zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

10.5 Een artikel valt niet onder garantie in de volgende gevallen: Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd. Indien er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met de toestemming van Maison Mouton of de fabrikant zijn verricht. Indien de originele factuur niet kan worden voorgelegd, gewijzigd of onleesbaar is. Indien de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik. Indien de beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. Indien de beschadiging is ontstaan door een externe oorzaak (vb. vallen, bliksem, stroomstoring, etc.).

10.6 Een artikel kan worden teruggezonden op kosten van de klant. Maison Mouton draagt zorg voor de eventueel uit te voeren reparaties bij de fabrikant. Onafhankelijk van het vastgestelde probleem van het artikel, moet altijd met het defecte product, een kopie van de rekening en het garantiebewijs mee teruggestuurd worden.

10.7 Wanneer na controle van de technische dienst blijkt dat het artikel niet defect is, dan zullen er steeds bestekkosten worden aangerekend.

Artikel 11 – Levering

11.1 De bestelling wordt geleverd op het adres dat de klant bij de bestelling doorgegeven heeft. De levering zal worden uitgevoerd naar de keuze van de klant zoals hieronder vermeld.

11.2 Wie een bestelling plaatst op de Maison Mouton webshop, kan de artikelen thuis laten leveren of afhalen in ons atelier.

Afhalen in ons atelier te Pittem
Wanneer de klant voor deze formule kiest, bespaart de klant op de leveringskosten. Maison Mouton rekent de klant immers niets extra aan. Afhaling is enkel mogelijk op afspraak.

Levering aan huis
Indien de bestelling binnen de door de transportdienst vastgelegde grenzen valt, kan Maison Mouton de artikels ook thuis of op een ander adres laten leveren. Binnen België bedraagt de leveringskost 6,70 euro per zending. Verzendingen naar Nederland en Luxemburg komen op 10 euro. Bestellingen boven 100 euro worden GRATIS verzonden binnen België, naar Nederland geldt dit voor bestellingen boven 150 euro.

Voor verzendingen naar andere landen zijn de kosten op aanvraag.

11.3 Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op het leveringsadres binnen 6 à 10 werkdagen. Wanneer een artikel niet in webshopstock is, wordt het aangeboden op het leveringsadres in 2 à 4 weken. Maison Mouton informeert de klant over de leveringstermijn in de bestelling bevestiging.

11.4 Als Maison Mouton niet tijdig kan leveren, contacteert Maison Mouton de klant binnen de 7 dagen na de bestelling. Als Maison Mouton de klant niet tijdig op de hoogte brengt, kan de klant kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaalt Maison Mouton de klant uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

11.5 Maison Mouton kiest enkel en alleen voor verzekerde verzendingen. Het pakket is dus verzekerd van zodra het atelier van Maison Mouton verlaat tot het bij de klant aankomt.

11.6  Maison Mouton behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de transportkosten te verhogen indien de totale omvang en/of het totale gewicht niet aan de standaard beantwoorden. Met standaard afmeting wordt bedoeld: de omtrek (= 2 x diepte + 2 x hoogte + lengte) mag max. 3 meter bedragen, met langste lengte kleiner dan 1,75 meter. Het maximumgewicht per colli bedraagt 31,50 kg.

11.7 Maison Mouton behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

Artikel 12 – Verzending

12.1 Voor het verzenden van de artikels van de webshop maakt Maison Mouton gebruik van de diensten van bPost.

12.2 Door gebruik te maken van de optie om het pakket (of de pakketten) te verzenden verklaart de klant kennis te hebben genomen van de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden die gehanteerd worden door bPost en deze te aanvaarden.

12.3 De Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van DPD zijn terug te vinden op www.bpost.be/nl/terms-and-conditions

12.4 Indien het pakket zwaarder weegt dan 31,50 kg, de omtrek groter is dan 3 meter of de langste zijde groter is dan 1,75 meter, gelden andere tarieven dan het standaardtarief. Bij de verwerking van de bestelling zal in dat geval een van de medewerkers van Maison Mouton contact opnemen met de klant vooraleer het pakket op te sturen.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die Maison Mouton niet kan worden toegerekend. Dit in het geval van onder meer bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Maison Mouton, transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard waardoor het vervoer van en naar Maison Mouton belemmerd wordt.

13.2 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Maison Mouton opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

14.1 Maison Mouton website, logo, teksten, foto’s, namen en in het algemeen alle communicatie van Maison Mouton zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Maison Mouton, hetzij bij de toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

14.2 Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag de klant bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurcombinatie, etc… niet kopiëren of reproduceren zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maison Mouton.

Artikel 15 – Klachtenregeling en geschillen

15.1 Maison Mouton hoopt natuurlijk steeds dat alle klanten 100% tevreden zijn. Als de klant toch suggesties of opmerkingen zou hebben over de diensten van Maison Mouton, kan de klant Maison Mouton contacteren via info@maisonmouton.be. Maison Mouton doet er alles aan om de mail binnen de 2 werkdagen te behandelen.

15.2 Op alle overeenkomsten die Maison Mouton afsluit met de klanten, ongeacht de woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. Uitsluitend de Belgische hoven en rechtbanken hebben rechtsmacht. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Maison Mouton is gelegen zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil tussen Maison Mouton en de Klant.

Dit geldt ook ten aanzien van particulieren, die dit expliciet aanvaarden door aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Artikel 16 – Verwerking van persoonsgegevens

16.1    Maison Mouton gebruikt persoonsgegevens om u diensten te verlenen en uw behoeften en interesses in kaart te brengen. Meer specifiek gebruiken wij uw gegevens om u te helpen een transactie of bestelling te voltooien, om met u te communiceren, u diensten en ondersteuning te verlenen, om u op te hoogte te houden van diensten en voordelen, en om speciale aanbiedingen op maat te maken. Soms worden uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor marktonderzoek met betrekking tot producten of diensten van Maison Mouton. Wij bieden u de gelegenheid om voorkeuren voor uw privacy in te stellen met betrekking tot dergelijke communicatie. Creditcardgegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van betalingen en ter voorkoming van fraude. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden door onze financiële partners of door Maison Mouton zelf en worden niet langer bewaard dan nodig om de diensten te verlenen, tenzij u ons vraagt uw creditcardgegevens te bewaren voor toekomstige aankopen.

16.2 Persoonsgegevens die online zijn verzameld, kunnen worden gecombineerd met gegevens die u Maison Mouton verstrekt via andere bronnen, zoals productregistratie, callcenters of openbare evenementen zoals beurzen of seminaries.

16.3 Niet-persoonsgegevens worden samengenomen voor reportage over de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van Maison Mouton’s website. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak en de inhoud van de site te verbeteren.

16.4 Maison Mouton streeft ernaar uw persoonsgegevens actueel te houden. We hebben technologie, beheerprocedures en beleid geïmplementeerd om klantgegevens goed bij te houden. We geven u toegang tot uw gegevens, waarbij we zullen pogen u on line toegang te geven zodat u uw gegevens kunt wijzigen. Ter bescherming van uw privacy en om veiligheidsredenen proberen we uw identiteit te controleren aan de hand van een wachtwoord en gebruikers-id voordat u toegang krijgt tot uw gegevens. Bepaalde gedeelten van websites van Maison Mouton zijn alleen toegankelijk voor bepaalde personen via wachtwoorden en andere persoonlijke id’s.

16.5 De handigste manier om uw persoonsgegevens te bekijken en te wijzigen is door terug te gaan naar de webpagina waar u uw gegevens hebt ingevoerd en de instructies op die pagina te volgen.